بیانیه و اطلاعیه ها

اعلامیه فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان درپیوند به روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران:

کابل دوم نوامبر سال 2023
بسم الله الرحمن الرحیم
درنخست بمناسبت فرارسیدن روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران، برای خبرنگاران شهید از بارگاه خداوندمنان بهشت برین وبرای آنانیکه به گونه‌های مختلف متحمل جراحت و انواع شکنجه و مجازات شده اند، صحت کامل آرزو داریم .
روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران، در روزگاری فرامی‌رسد که فرهنگ معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران، جایش را به فرهنگ محاکمه و پاسخدهی خالی نکرده است.
با آنکه 13 سال تمام از رسمیت شناسی این روز(دوم نوامبر ) می‌گذرد، ما شاهد محاکمه قاتلان خبرنگاران شهید در افغانستان نیستیم. در اکثر موارد به این نکته بسنده شده است که افراد مسلح ناشناس یک خبرنگار را به قتل رسانیدند و دیگر هیچگونه تحقیقی در مورد آن صورت نگرفته است. حتی دوسیه های‌یکه در ارگانهای عدلی و قضایی در جریان هم افتیده اند، به باد فراموشی سپرده شده اند.
در بیست سال گذشته 165 تن از خبرنگار و کارکنان رسانه ای شامل ذکور واناث در افغانستان در رویدادهای گوناگون از جمله ترور مستقیم جان باخته و شمار بیشتر ازین زخم برداشته‌اند اما مردم ما تا به حال شاهد محاکمه قاتل یک خبرنگار نیز نبوده‌اند.
فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستانضمن سپاس از جامعه جهانی که این روز را به عنوان یک روز جهانی به رسمیت شناخته است، آرزو دارد تا این نامگذاری تنها در روی کاغذ باقی نماند. سازمان ملل متحد باید دوسیه‌های خبرنگاران شهید در تمام نقاط جهان را با همکاری همه جانبه نهادهای حامی خبرنگاران مورد پیگرد قرار داده و عاملین آنها را به کمک حکومت‌ها و نهادهای حامی حقوق بشر، شناسایی و محاکمه نماید.
حکومت افغانستان نیز باید در قسمت بررسی دوسیه‌های خبرنگار رانیکه در دو دهه اخیر جان‌های شانرا از دست داده‌اند از طریق گماشتن یک کمسیون مختلط، داخل اقدام شده و از نتایج آن به مردم اطمینان دهد.
تا زمانیکه فرهنگ معافیت از مجازات پایان نیابد، جرم و جنایت نیز پایان نخواهد یافت .
با عرض حرمت
هئیت رهبری فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to top button