بیانیه ها

بسم الله الرحمن الرحیم مرکز فرهنگی و هماهنگی توانا که به منظور رشد فرهنگ و…

بر پیکر عالم وجود جان آمد صد شکر که امتحان به پایان آمد از لطف…