خبرها

جلسه‌ی کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای دایر گردید.

جلسه‌ی کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌یی روز یک‌شنبه مورخ (۲، جوزای، ۱۴۰۱) با حضور مولوی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی، مهاجر فراهی معین نشراتی وزارت اطلاعات‌و‌فرهنگ، عبدالحق حامد رئیس نشرات وزارت اطلاعات‌و‌فرهنگ، ابوذر صارم سرپلی رئیس نهاد رسانه‌یی افغانستان و سایر اعضای کمیسیون برگزار گردید.

در این جلسه، روی موضوعات و مسائل مهم صحبت شده و شکایت‌هایی که رسانه‌های کشور داشتند، مورد بررسی قرار گرفت، همچنان در این جلسه روی شکایاتی که از رسانه‌های کشور در رابطه به تخطی‌ های رسانه‌یی وجود داشت، نیز بحث صورت گرفت.

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که رسانه‌های کشور با آن روبرو بوده، برخورد ارگان‌های مختلف با رسانه‌ها می‌باشد، در این جلسه تصویب شد، که تنها آدرس برای تعامل با رسانه‌ها، وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌باشد، بنابراین سایر ارگان‌های کشور حق مداخله در کار رسانه‌ها را ندارند، و تنها مرجع رسیدگی به تمامی مسائل رسانه‌ها وزارت اطلاعات و فرهنگ است.

همچنان در ادامه‌ی این جلسه به ارگان‌های مسئول هدایت داده شد، که در رابطه به مشکلات رسانه‌ها اجراات لازم را انجام دهند.

Back to top button