گزارش ها

محکمه ده رسانه امروز پنج‌شنبه (۱۵، جدی، ۱۴۰۱)

قرار بود، محکمه‌ی ابتدائیه حوزه‌ی دوم شهر کابل برای رسیدگی به دوسیه‌ی ۱۰ رسانه‌‌ای که وزارت اطلاعات‌و‌فرهنگ دوسیه‌ی آنها را به محکمه فرستاده است، برای اجرای حکم ابتدائی جلسه‌یی را در این محکمه دایر نموده بود، که به دلیل نبود مسئولین، نمایندگان و وکلای مدافع این رسانه‌ها جلسه‌ی محکمه به تعویق افتاد.

در این جلسه تصمیم بر آن شد، تا تعدادی از نهادهای حامی رسانه‌ها خصوصا نهاد رسانه‌ای افغانستان برای دفاع از آزادی بیان در کشور و حق دسترسی به اطلاعات مسئولیت دفاع از این رسانه‌ها را بر عهده گیرند.

نهاد رسانه‌ای افغانستان آزادی بیان را در افغانستان یک اصل غیر قابل انکار دانسته و در راستای حمایت از آزادی بیان تلاش می‌نماید، این نهاد به منظور حمایت از رسانه‌های مدنظر با مشورت و هماهنگی با سایر نهادهای حامی خبرنگاران و همچنین فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و خبرنگاران افغانستان در هفته‌ی پیش‌رو دفاعیه‌ی خویش را آماده نموده و به محکمه خواهد سپرد.

نهاد رسانه‌ای افغانستان متعهد به حمایت از آزادی بیان در افغانستان، حق‌دسترسی به اطلاعات و متعهد به حمایت از کار رسانه‌یی در افغانستان می‌باشد.

 

قابل ذکراست؛ که دو نهاد بگونه‌ی رسمی وکالت ده رسانه را بدوش گرفت، که یکی نهاد رسانه‌ای افغانستان به ریاست ابوذر صارم سرپلی و انجمن ژورنالستان به ریاست آقای حجت الله مجددی می‌باشد.

Back to top button