گزارش ها

نشست آقای سیف الله کریمی نماینده نهاد رسانه‌یی افغانستان در ولایت سمنگان،با قاري محمديونس راشد،معين وزارت اطلاعات فرهنگ در این ولایت.

در این نشست که رئیس اطلاعات فرهنگ و شمار از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی این ولایت حضور داشتند سیف الله کریمی نماینده نهاد رسانه ی افغانستان در قسمت چالش های سد راه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی ولایت سمنگان با آقای راشد معین وزارت اطلاعات فرهنگ گفتگو نموده است.

 

آقای کریمی از حمایت و همکاری رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت سمنگان سپاس گذاری نموده، و درقسمت دسترسی به اطلاعات و چالش های اقتصادی خبرنگاران که این روز ها بخش از کارمندان رسانه یی این ولایت را با مشکلات دچار کرده صحبت نموده است .

 

در ادامه آقای راشد معین وزارت اطلاعات فرهنگ که طی سفر رسمی به ولایت سمنگان تشریف آورده بود از کارکرد ها و فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در این ولایت سپاس گذاری نموده و وعده هرنوع همکاری و رسیدگی به چالش های خبرنگاران و کارمندان رسانه یی را داده است.

Back to top button