فرصت ها

تفاوت میان گزارش نویسی و خبرنویسی

نهاد رسانه‌یی افغانستان؛ متعهد به ارائه‌ی خدمات برای ارتقای ظرفیت دانش‌آموخته‌گان رشته‌ی ژورنالیسم و خبرنگاران کشور می‌باشد، به همین منظور این نهاد در ادامه‌ی فعالیت‌ها و کارگاه‌های کوتاه مدت خبرنگاری خویش، این بار تصمیم دارد، تا یکی از مهم ترین موضوعات مورد نیاز دانش آموخته‌گان خبرنگاری را به صورت کارگاه‌های کوتاه مدت برگزار نماید. موضوع این دوره؛ تفاوت‌ها در گزارش‌نویسی و خبرنویسی می باشد. نوشتن گزارش و خبر، از موضوعات مهم و اساسی برای دانش آموخته‌گان ژورنالیسم است، به همین منظور نهاد رسانه‌یی افغانستان این ابتکار را به همکاری نهاد زنان خبرنگار افغانستان و مرکز ارتباط و آموزش ژورنالیستان افغانستان روی دست گرفته است.
آنچه در این کارگاه می آموزید…
– مفهوم گزارش و خبر
– تفاوت در موضوع خبر و گزارش
-تفاوت در نگارش گزارش و خبر
-تفاوت در تشریح و تحلیل
-تفاوت در پایان بخشیدن، گزارش و خبر
-مشترکات خبر و گزارش
برای ثبت نام و معلومات بیشتر به دفتر مرکزی نهاد رسانه‌یی افغانستان مراجعه نمائید.
مدرس:استاد محمد بشیر هاتف

زمان ثبت نام روزانه: 8:30 – 4:00

Back to top button