خبرها

دیدار سخنگوی نهاد رسانه‌یی افغانستان از ولایت ننگرهار

به ادامه‌ی دیدار و بررسی وضعیت رسانه‌ها در ولایات این بار سخنگوی نهاد رسانه‌یی افغانستان از ولایت ننگرهار دیدار نموده و به بررسی وضعیت رسانه‌ها در این ولایت پرداخته است.

 

آقای صمیم فروغ فیضی، سخنگوی نهاد رسانه‌یی افغانستان در دیدار با صدیق‌الله قریشی سرپرست ریاست اطلاعات‌وفرهنگ ننگرهار با ایشان در مورد وضعیت رسانه‌ها در این ولایت صحبت نمودند.

 

آقای قریشی با بیان اینکه عمده‌ترین مشکل رسانه‌ها و فعالیت رسانه‌ای در ولایت ننگرهار مسئله‌ی اقتصادی بوده، بیان داشتند که در این ولایت همین اکنون “۲ تلویزیون” و “۱۱ رادیو” فعالیت دارند، همچنان سرپرست ریاست اطلاعات‌و‌فرهنگ ولایت ننگرهار اظافه نمودند، که همکاری دولت با رسانه‌ها در این ولایت خوب است و از این بابت مشکلی وجود ندارد.

در بخش دیگری از صحبت‌ها آقای قریشی بیان داشتند، که قرار است برای رسانه‌ها در این ولایت بنابر مشکلات مالی که برای رسانه‌ها وجود دارد، معافیت مالی در نظر گرفته شود و باقی‌داری‌های مالیاتی رسانه‌ها معاف گردد.

 

آقای فیضی وعده همکاری نهاد رسانه‌یی افغانستان با رسانه‌های این ولایت را داده و متعاقبا سرپرست ریاست اطلاعات‌وفرهنگ ولایت ننگرهار نیز بیان داشتند، که این ریاست با رسانه‌ها و همچنین تمامی نهادهای حامی رسانه‌ها همکار خواهد بود.

Back to top button