گزارش ها

فدراسیون نهاد های ژورنالستان ورسانه های افغانستان

پایان دور اول روند دیدار هیت مشترک ، با رسانه ها
هیت مشترک وزارت اطلاعات و فرهنگ و فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان که بمنظور بازدید از رسانه های تصویری ، صوتی و چاپی توظیف گردیده بود، طی دو هفته گذشته با رسانه های دیداری ، شنیداری و چاپی در کابل دیدار و روی مشکلات و چالش های موجود بحث و تبادل نظر نمود.
یک منبع مربوط به فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان میگوید که، این هیت مشترک که به اساس توافق فدراسیون و وزارت اطلاعات و فرهنگ ، تحلیل وارزیابی مشکلات فراه راه آزادی بیان ، دسترسی به اطلاعات و فعالیت آزاد رسانه ها را اغاز نموده ، با رسانه های تصویری ، صوتی ، خبر گزاری ها و شبکه های کیبلی در کابل دیدار ودر کنار ارزیابی مشکلات و چالش ها ، پیشنهادات و طرح های انها را نیز گرد آوری کرده است.
به قول این منبع ، هیت مشترک مشکلات کلی و همچنان چالش های ویژه شماری از رسانه ها را نشاندهی نموده و با مقامات مسوول در راستای حل آن اقدام خواهد کرد.
منابع نزدیک به فدراسیون همچنان از اغاز روند عملی حل مشکلات رسانه ها خبرداده و می افزایند که جزییات اقدامات عملی در راستای حل چالش های موجود، در اختیار رسانه ها و خبرنگاران قرار داده خواهد شد.
هیت مشترک با رادیو تلویزیونهای آریانا ، شمشاد، طلوع ،یک،نور، ارزو ، تمدن ،راه فردا،ژوندون،رسا ،سپوژمی، رادیو کلید، رادیو چنار، بیش از ده اژانس خبری ، شبکه ها کیبلی وشماری دیگر از رسانه ها دیدار کرده است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ وفدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان میگویند که این روند ، منحصر به پایتخت کشور نبوده و به زودی در تمام ولایات نیز آغاز خواهد شد.
مداخله برخی ادارات در کار رسانه ها ، محدودیت نشر سریال ها ، فلم ها و برنامه های تفریحی ،مقروضیت برخی از ادارات دولتی از رسانه ها ،و چالش ها در فرا راه دسترسی به اطلاعات ، مشکلات مشترک رسانه ها خوانده شده اما هیت مشترک از مشکلات ویژه برخی از رسانه ها نیز خبر میدهد.

Back to top button