گزارش ها

رد گزارش یوناما در مورد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان

یوناما در گزارشی اعلام نموده بود، که بعد از تغییر رژیم در افغانستان تا به امروز بیشتر از دوصد مورد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان صورت گرفته است.

الحاج ابوذر صارم سرپلی رئیس نهاد رسانه¬یی افغانستان و عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی-های رسانه¬یی، با حضور در تلویزیون ملی افغانستان این گزارش یوناما را رد کرده و بیان داشتند، که منابع یوناما درست نمی¬باشد.

آقای سرپلی با قبول اینکه هنوز هم مشکلاتی در رابطه به خبرنگاران وجود دارد، اما بیان داشتند، که بیشترین مورد خشونت علیه خبرنگاران در کشور به اوایل حکومت ا.ا بر میگردد. اما بعد از پنج ماه اول حکومت جدید در افغانستان شرایط تا اندازه¬یی برای خبرنگاران و رسانه¬های کشور با همکاری دولت و نهادهای حامی رسانه¬ها بهتر شده است.

آقای سرپلی با رد گزارش یوناما، گفتند 110 مورد خشونت با خبرنگاران بعد از تغییر رژیم در افغانستان ثبت شده است، که 70 درصد از آن طی پنج ماه نخست حکومت اتفاق افتاده است.

همچنان آقای سرپلی در این برنامه از کارکردهای کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی¬های رسانه¬یی یاد نموده و بیان داشتند که این کمیسیون بعد از تشکیل دوباره، تا امروز دو دوسیه خبرنگاران را که بیشتر از سه ماه در بند بودند را فیصله نموده و با جدید کار این کمیسیون جریان دارد.

Back to top button