بیانیه ها

اعلامیه ی نهاد رسانه یی افغانستان در پیوند به ناپدید شدن عبدالباری خلیلی

دوشنبه 16 عقرب، 1401
عبدالباری خلیلی یکی از خبرنگاران “آژانس خبری سریع” از روز پنجشنبه بدین سوء ناپدید گشته و هیچ اطلاعی از ایشان وجود ندارد، خانواده ی آقای باری شدیدا نگران سلامتی ایشان بوده و از ارگان های امنیتی میخواهند، تا در قسمت پیدا نمودن ایشان، همکاری نموده و خانواده ی شان را از نگرانی خارج نمایند.
نهاد رسانه یی افغانستان، به عنوان حامی رسانه ها و خبرنگاران در کشور به خانواده ی آقای خلیلی این اطمینان را می دهد، که پیگیر این قضیه خواهیم بود، و با همکاری نیروهای امنیتی در تلاش برای پیدا نمودن ایشان می باشیم.
هئیت رهبری نهاد رسانه یی افغانستان

 

Back to top button