بیانیه ها

اعلامیه‌ی نهاد رسانه‌یی افغانستان در پیوند با لت‌وکوب شدن نیاز محمد خاکسار.

سه شنبه

۱۴۰۱ / ۰۸ / ۱۰

نیاز محمد خاکسار؛ “خبرنگار تلویزیون انعکاس” شب گذشته هنگام بازگشت از وظیفه و در راه منزل، از طرف اشخاص ناشناس مورد لت‌وکوب قرار گرفته و اینک به دلیل جراحات زیاد ازین حادثه در شفاخانه به سر می‌برد.

 

رهبری نهاد رسانه‌یی افغانستان، ضمن ابراز تاسف، از وقوع چنین وقایعی، با آقای خاکسار ابراز همدردی نموده و این عمل را به شدت محکوم می‌نماید. همچنان رهبری نهاد رسانه‌یی افغانستان به صورت جدی از ارگان‌های امنیتی ا.ا می‌خواهد، تا در راستای تامین امنیت خبرنگاران کشور کوشا باشند.

 

 

با حرمت

هئیت رهبری نهاد رسانه‌یی افغانستان

Back to top button