بیانیه ها

میرزا حسنی خبرنگار محلی ولایت دایکندی و صاحب امتیاز رادیو آفتاب امروز آزاد شد.

یکشنبه 17 جوزا، 1401

 

میرزا حسنی خبرنگار محلی ولایت دایکندی و صاحب امتیاز رادیو آفتاب که به تاریخ (2 جوزا، 1401) هجری شمسی توسط استخبارات ا.ا.ا افغانستان در شهر جبرئیل هرات بازداشت شده بود، امروز (17 میزان، 1401) هجری شمسی آزاد شد.

هئیت رهبری نهاد رسانه‌یی افغانستان از آزادی، آقای حسنی استقبال کرده و از تلاش‌های کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌یی جهت بررسی و تعیب دوسیه‌ی آقای حسنی که منجر به آزادی وی شده، ابراز امتنان و خرسندی می‌نماید.

گفتنی است که آقای حسنی با همکاری نهاد رسانه‌یی افغانستان، فدراسیون نهادها، ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان و کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌یی امروز یکشنبه آزاد شد، همچنان آقای حسنی از همکاری‌های نهاد رسانه‌یی افغانستان ابراز قدردانی کرد.

قابل ذکر است که، بعد از آغاز فعالیت دوباره کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌یی این دومین قضیه خبرنگاران می‌باشد، که به همکاری نهاد رسانه‌یی افغانستان حل و فصل می‌گردد، که اولین مورد قضیه‌ی آقای عبدالحنان محمدی بود، که بعد از حدود سه ماه از زندان آزاد شد.

نهاد رسانه‌یی افغانستان همچنان، از کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌یی و مسوولان مربوطه می‌خواهد، تا با بررسی و تعقیب دوسیه آقای خالد قادری زمینه آزادی شان را مساعد سازند.

هئیت رهبری نهاد رسانه‌یی افغانستان

Back to top button