بیانیه هاخبرهادیدگاه شماگزارش تحقیقیمستند

نشست رودرروی مسئولین رسانه های کشور با رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ

بدون شک یکی از مهم­ترین مسائلی که بعد از تغییر رژیم در افغانستان مورد توجه تمامی کشورهای جهان و سازمان­های بین­المللی قرار دارد مسئله­ی آزادی بیان در افغانستان است. رسانه­های کشور بزرگ­ترین ممثل­های آزادی بیان در کشور هستند. به همین منظور فدراسیون نهادها، رسانه­ها و ژورنالیستان افغانستان نشستی را به منظور طرح مشکلات و چالش­های رسانه­های کشور با رهبری وزارت اطلاعات فرهنگ در تالار کنفرانس­های این وزارت برگزار کرد. در این نشست رسانه­های کشور با مطرح نمودن مشکلات و چالش­هایی که فراراه این رسانه­ها وجود دارد، خواهان حل این مشکلات از جانب رهبری وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ کشور گردید. در این نشست مسئولین تمامی رسانه­های کشور هم از چاپی گرفته تا صوتی و تصویر اشتراک داشتند.

این در حالی است که بعد از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان بیشرین ضربه را رسانه­ها و خبرنگاران افغانستان متحمل شده­اند، تعداد زیادی از رسانه­های کشور به دلایل مختلف از فعالیت بازمانده­اند، تعداد زیادی از خبرنگاران کشور از کار بیکار شدند، حق دسترسی به اطلاعات در کشور به حد پائین خود رسیده و مشکلات امنیتی و بازداشت­های خودسر خبرنگاران زیر از دیگر مشکلات رسانه­ها در کشور به شمار می­روند.

 
Back to top button