گزارش تحقیقیگزارش هامستند

گزارش یک ساله از وضعیت خبرنگاران

آزادی بیان در افغانستان یک اصل غیر قابل انکار بوده که از جانب هیچ کسی نمی تواند انکار شود، می توان بیان نموده که یکی از مهم ترین ارکان پیشرفت هر جامعه یی آزادی بیان است، این اصل راه برای توسعه ی کشورها را فراهم می کند، زمینه های رشد فرهنگی و اجتماعی را در کشورهای مختلف ایجاد کرده و راه را برای ترقی مردم و جامعه هموار می سازد. از جانب دیگر خبرنگاران و رسانه ها به عنوان عامل اصلی آزادی بیان به شمار می رود. خبرنگاران نقش بارز و اساسی را در پیاده سازی آزادی بیان در کشورها ایفاء می کنند از همین سبب است که نقش خبرنگاران در هر کشوری سازنده بوده و نقش حیاتی دارد. نهاد رسانه یی افغانستان با این هدف پا به میدان گذاشته تا آزادی بیان در افغانستان را حمایت نموده، خبرنگاران را حمایت و پشتیبانی نموده و رسانه های کشور را برای برقراری آزادی بیان حمایت نماید. به همین منظور این نهاد تلاش دارد، تا از هر راه ممکن این نقش مهم و اساسی خویش را در جامعه ی افغانی و تعهدی که نسبت به مردم افغانستان خصوصا جامعه¬ی رسانه¬یی کشور دارد را به صورت احسن انجام دهد. نهاد رسانه یی افغانستان تا به امروز از هیچ تلاشی در راستای رسیدن به اهداف خویش دریغ نکرده و در صدد است تا راه را برای پیشرفت و ترقی مردم و جامعه باز نماید

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to top button