بیانیه ها

اعلامیه‌ی نهاد رسانه‌یی افغانستان در پیوند به مسدود شدن تعدادی از صفحات فسبوک‌ در افغانستان

اعلامیه‌ی نهاد رسانه‌یی افغانستان در پیوند به مسدود شدن تعدادی از صفحات فسبوک‌ در افغانستان.

مسدود نمودن صفحات فسبوک تلویزیون ملی افغانستان و خبرگزاری باختر محکوم است.

“اصل عدم مداخله” در امور داخلی کشورها یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است، که به موجب این اصل عام؛ کشورها از دخالت در امور یکدیگر منع شده‌‌اند. رعایت اصل مذکور موجب حفظ حاکمیت و استقلال کشورها و نتیجتا صلح و امنیت بین‌المللی خواهد بود.
در این اواخر ما شاهد هستیم که؛ شرکت فس‌بوک فلسفه وجودیش، که عدم مداخله در سیاست داخلی کشورها می‌باشد، را نقض کرده و با بی‌شرمی تمام در سیاست داخلی کشورهای دیگر مداخله می‌کند. از آنجایی که فس‌بوک یک شبکه اجتماعی و تفریحی به شمار می رود، ارائه خدمات این شبکه نیز باید برای همه مردم جهان یکسان صورت گیرد، اما در این اواخر این شبکه با مسدود نمودن، صفحه تلویزیون ملی افغانستان و همچنان صفحه آژانس خبری باختر در کنار اینکه در مسائلی سیاسی و داخلی افغانستان مداخله نموده است، آزادی بیان در افغانستان را نقض کرده و این عمل فس‌بوک با شعار آن که حمایت از آزادی بیان است در تناقص قرار دارد. در جهان میلیون‌ها نفر از فس‌بوک استفاده می‌نمایند، استفاده آنها از فس‌بوک جهت دسترسی به اطلاعات، اخبار و سرگرمی می‌باشد، اما فس‌بوک با برخورد سلیقه‌یی در افغانستان اعتبار خود را از دست می‌دهد، این در حالی است، که این بار اول نیست، که این شبکه حساب‌های افغانی را مسدود کرده است، تا امروز خیلی‌ها از فس‌بوک در افغانستان شکایت داشته، که صفحات شخصی آنها، صفحات خبرگزاری‌ها را مسدود کرده است.
این در حالی است، که افغانستان امروز با مشکلات عدیده‌یی مواجه است، یکی از مهم‌ترین مسائلی که در افغانستان و خصوصا برای جامعه‌ی رسانه‌یی در این کشور و جامعه‌ی خبرنگاران افغانستان مطرح است، مسئله آزادی بیان در افغانستان می‌باشد؛ همه در تلاش هستیم تا مانعی سرراه آزادی بیان در کشور وجود نداشته باشد، اما فسبوک که خود را پیش قدم در راه آزادی بیان می‌داند این اصل را در افغانستان نقض کرده و مردم افغانستان را نسبت به عمکردهای خویش به سوء ظن واداشته است.
به همین منظور نهاد رسانه‌یی افغانستان، این عمل فس‌بوک را شدیدا محکوم نموده و از مسئولین این شبکه می‌خواهد تا دست از مداخله در مسائل داخلی افغانستان برداشته و آزادی بیان را نقض نکنند.
با احترام
هیئت رهبری نهاد رسانه‌یی افغانستان

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to top button