شمس الله شمس خبرنگار رادیو سلام ارزگان آزاد شد.
این خبرنگار که هفته پیش بازداشت شده بود باپادرمیانی نهار رسانه یی افغانستان آزاد گردیده، وبه آغوش گرم خانواده خود باصحت مندی تمام پیوست

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.