بیانیه ها

پیام نهاد رسانه یی افغانستان به حامیان آزادی بیان

آمار ها نشان میدهد که طی بیست سال گذشته کمک های سرسام آوری به افغانستان صورت گرفت . کمک های نقدی و جنسی.

 

سوال اینجاست که بعداز سال 2001 ظاهرا دنیا به کمک افغانستان شتافت و کمک ها اعم از نقد و جنس سیل آسا در این کشور سرازیر گردید. کمک های سرسام آوری که در ابعاد مختلف کشوری به مصرف رسید اما نتیجه همه در اکثر موارد کاملا زیر صفر قرار داشت .

پولهای که تحت عنوان بازسازی، امور فرهنگی، آزادی بیان و رسانه ها، توانمند سازی زنان، تجارت زنان ، سازماندهی جامعه مدنی به مصرف رسید اما متاسفانه نه دیروز و نه امروز اثری از آن به مشاهده نمیرسد.

دریک نگاه و بررسی کوتاه میتوانیم مهمترین علتی که باعث بتاراج رفتن کمک ها و عدم استفاده سالم از آن گردید را اینگونه بیان نماییم: طی بیست سال گذشته اکثر کمک های که از خارج اعم از ناحیه سازمان ملل و کشور ها و سازمان های بین المللی صورت گرفت، بصورت غیر واقع بینانه، غیر مسلکی و کاملا سلیقه ای ظاهرآ به مصرف رسید اما در واقع حیف و میل شد و جمعی طرار را به مافیای پول و تجارت و قاچاق تبدیل نمود. به عنوان نمونه کمک های که به منظور تقویت آزادی بیان و قلم و رسانه های خبری به کشور آمد کاملا بصورت مافیایی گونه با آن برخورد صورت گرفته و در اختیار کسانی قرار گرفت که امروز بخارج از کشور غرق عیش و نوش هستند و خبرنگار مظلومی که با دنیایی از مشکلات مواجه بود همچنان با فقر و تنگدستی دست و پنجه نرم می کند.

امیدواریم که ملل متحد، سازمان های بین المللی، کشورهای که دست کمک به کشور ما دراز نموده و می نمایند تجربه بیست سال گذشته که جمعی با معامله و جمعی بگونه ای سلیقه ای برخورد نمودند که در نتیجه فقرا همچنان درفقر و تنگدستی باقی مانده و جمعی به مافیای پول و سرمایه تبدیل گردیدند، در نظر داشته، به دست گیری جامعه رسانه ای افغانستان اقدام نمایند .

باید اذعان بداریم که نهاد رسانه یی افغانستان بصورت آزاد و بدور از هر گونه وابستگی در جهت حفظ حقوق مسلکی وحمایت از خبرنگاران افغانستان فعال بوده و هست. و اینرا نیز با اطمینان به عرض میرسانیم که با تماس های مکرر سوء تفاهماتی که بوسیله افراد مغرض ایجاد شده بود کاملا رفع و وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ و ارگان های امنیتی کشور نیز با فدراسیون کشور اعلان همکاری نمودند. بناء از ملل متحد فدراسیون جهانی و خبرنگاران بدون مرز و همه کشورهای کمک دهنده تقاضا می نماییم که از برخورد های سلیقه ای و رفاقت های شخصی دوری فرموده در ارتباط کمک به جامعه رسانه ای افغانستان همگام وهماهنگ با نهاد رسانه یی افغانستان که یک نهاد قانونی در جهت حمایت از خبرنگاران و رسانه ها فعال است اقدام و عمل نمایند، تا باشد که از امکاناتی که به مصرف میرسد خدمات موثری انجام پذیرد.

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to top button