اعلامیه نهاد رسانه‌یی افغانستان:

حمله مسلحانه برجان خبرنگار صداوسیما را شدیداً محکوم می‌نمایم، از مسئولین امنیتی میخواهیم هرچه عاجل عاملین این جنایت را دستگیر وبه پنجه قانون بسپارند .
تاباشد که خبرنگاران، باخاطر آرام به کار خود ادامه بدهند.

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.