مستند

کارآموزی در نهاد رسانه یی افغانستان

کارآموزان نهاد رسانه یی افغانستان برای کار عملی به کنفرانس های خبری فرستاده می‌شوند. کمیته…

تدویر نخستین دور برنامه کار آموزی خبر نویسی

نهاد رسانه‌یی افغانستان نخستین جلسه برنامه دو ماهه کار آموزی خبر نویسی را برای فارغان…

رییس عمومی نهاد رسانه یی افغانستان با سخنگوی وزارت عدلیه دیدار کرد

10 قوس حاجی ابوذر صارم سرپُلی، رییس عمومی نهاد رسانه‌یی افغانستان امروز با سخنگوی وزارت…

ممانعتی در خصوص پوشش نشراتی نیست

۷ قوس ۱۴۰۰ صمیم فروغ فیضی، سخنگوی نهاد رسانه‌یی افغانستان امروز (7 قوس) با محمد…

مجاهد: وعده می‌دهیم که هیچ ممانعتی در خصوص دسترسی به اطلاعات نیست.

حاجی ابوذر صارم سرپلُی، رئیس عمومی نهاد رسانه‌یی افغانستان امروز با معین وزارت اطلاعات و…

تدویر نخستین دور برنامه کار آموزی حرفوی تصویربرداری

نهاد رسانه‌یی افغانستان نخستین جلسه برنامه یک ماهه کار آموزی تصویربرداری حرفوی را برای فارغان…